zaterdag 15 januari 2011

Gestuurd door het water (dia's rechterkolom)

Vanwege het afkondigen van fase 0 van de voorbereidingen voor het laten vollopen van de Wilpse Klei verleggen we onze activiteiten van "schilderen, plamuren en wat dies meer" zij naar "tent leeghalen". Het draaiboek voor fase 0 betekent dat er klarigheid moet worden gemaakt met het amfibievoertuig dat in bezit is van de Vereniging Ruimte voor de Wilpse Klei. Dan worden er melktanks gereserveerd om de melk van de veehouders naar de vaste wal te kunnen brengen (als het zover komt tenminste).
De gemeente begint dan ook brieven te schrijven aan de bewoners. Vrijdag de 14de werd er door de gemeente als voorzorg ook alvast gestart met de werkzaamheden van fase I, hetgeen zoveel betekent dat er bijvoorbeeld lange palen langs de weg worden gezet die moeten aangeven waar de weg ligt als alles onder water staat. Er is bekend wanneer welke fase in werking treedt: bij 6,5m NAP bij Deventer met prognose van verdere stijging van de waterstand, is het fase I en bij 7 meter is het fase II. Dan wordt bij de molen tegenover Deventer de sluis open gezet en loopt de Wilpse Klei vol. Dit is het gebied van tussen de zomerdijk en de hoge winterdijk bij Landgoed de Poll en het kerkje van Wilp, waarin De Klaverweide is gelegen.

Voor ons betekent het dat we de tent waarin de inhoud van de voormalige schuur zich bevindt versneld gaan leeghalen en overbrengen naar de nieuwe schuur. De tent verkeert inmiddels in slechte staat, dus het werd toch wel tijd.

Geen opmerkingen: